Cepelin

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Braslovče
Valerija Vezočnik
Bernarda Predovnik, Andreja Zupan

V svoji raziskovalni nalogi sem predstavila cepeline – mogočne balone preteklosti. Najprej sem jih teoretično obdelala. Nato sem se z gospodom dr. Sandijem Sitarjem, umetnostnim zgodovinarjem, pogovarjala po telefonu in o njih izvedela mnogo. Naredila sem tudi kemijski poskus elektrolize vode, s čimer sem lahko dokazala, da je vodik vnetljiv in eksploziven. V drugem delu svoje raziskovalne naloge sem predstavila anketo učencev šestega, sedmega in osmega razreda Osnovne šole Braslovče in rezultate ponazorila z grafikoni. Prišla sem do spoznanja, da o cepelinih učenci vedo zelo malo in da se sloves nekdaj mogočnih balonov izgublja. Raziskala sem tudi nesrečo najbolj znanega cepelina Hindenburg, delovanje skupine, ki se je imenovala po cepelinih (Led Zeppelin), cepeline med vojno, obiskala sem tudi nekoga, ki cepeline uporablja za oglaševalske namene …