Več aditivov, manj zdrava hrana

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Mihe Pintarja Toleda
Polona Selan, Daša Bosilij
Irena Rošer

Približno 80 odstotkov živil užijemo v predelani obliki. Prehrambena industrija nam ponuja vedno več novosti, še posebej v obliki hitre hrane. Taka živila pa je težko proizvajati brez aditivov ali dodatkov. Aditivi so snovi ali kemikalije, ki se dodajajo hrani za izboljšanje kakovosti in varnosti, podaljšujejo rok uporabe in izboljšujejo organoleptične lastnosti ali pa nadomeščajo sestavine. Tako aditivi obarvajo, zgostijo, omogočijo mešanje vode in maščob ali olj, konzervirajo, okrepijo okus ali ga celo rahlo spremenijo, ščitijo živilo pred oksidacijo.Ob tem pa lahko pri ljudeh, predvsem otrocih, povzročijo različne zdravstvene težave, npr. astmo, koprivnico, nemirnost, nespečnost... Predvidevali sva, da večina odraslih pozna aditive in njihovo vlogo, da pa so mladostniki o aditivi in njihovo vlogo slabo seznanjeni. Pri pregledu in popisu živil, ki jih pogosto uporabljamo, sva ugotovili, da je označevanje aditivov v skladu s pravilniki, ki urejajo to področje. Večina odraslih anketiranih delno pozna vlogo aditivov. Predvsem vedo, da z dodatki živilom podaljšamo rok trajanja, jih obarvamo, izboljšamo okus in aromo. Slabše je poznavanje aditivov z negativne liste, saj negativno listo pozna manj kot polovica anketiranih, še nanj pa jih je seznanjenih, da lahko nekateri dodatki povzročijo različne zdravstvene težave. Mladostniki slabo poznajo aditive in njihovo vlogo. Tako kot odrasli poznajo predvsem arome, barvila in konzervanse.