Moj prijatelj radio

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Antona Aškerca
Amela Sadiković, Nina Pečovnik
Jelka Repenšek

V raziskovalni nalogi Moj prijatelj radio sva si zadali naslednjo delovno hipotezo, da so se navade poslušalcev ob poslušanju radia med obdobjem izpred petdesetih let in danes bistveno spremenile. Trdiva, da najina hipoteza drži. Do tega najinega zaključka sva prišli preko poslušanja, beleženja, spraševanja, fotografiranja, intervjujev, anket in branja literature. V nalogi sva predstavili navade ob poslušanju radia tako najinih vrstnikov kot starejših ljudi in njihov odnos do radia, ki je vsekakor različen. V slikovnih prilogah sva predstavili izgled in krašenje radijskih sprejemnikov danes in nekoč. Najini vrstniki in starejši ljudje (babice, dedki, sosedje, znanci …) so v nalogi sodelovali s svojimi predlogi, mnenji, pripovedovanji in z izkušnjami, z izpolnjevanjem ankete in vprašalnika. Medtem ko sva primerjali rezultate odgovorov, sva ugotovili, da je danes med najinimi vrstniki in starejšimi zelo razširjeno poslušanje radia. Dandanes jim ne pomeni več samo predmeta na neki omarici, vendar do njega nekaj čutijo, v njem vidijo pravega prijatelja. Prijazen glas napovedovalca, ki mu prisluhnejo, jih vedno znova razveseli in jim povrne voljo do življenja.