Domača obrt v občini Šmartno ob Paki v 20. stoletju

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ bratov Letonja, Šmartno ob Paki
Aljaž Zajamšek
Marija Vodovnik

Ker je domača obrt pomembna sestavina naše kulturne dediščine, sem v raziskovalni nalogi prikazal, s katerimi domačimi obrtmi so se včasih ukvarjali prebivalci občine Šmartno ob Paki, katere domače obrti so danes še ohranjene, s kakšnim namenom so se z domačo obrtjo ukvarjali nekoč in s kakšnim se danes in ali je ukvarjanje z domačo obrtjo vplivalo na izbiro poklicev mlajših družinskih članov. Z raziskavo sem ugotovil, da je meja med domačo obrtjo in obrtništvom zelo zabrisana. Večina prebivalcev občine Šmartno ob Paki, ki se je z domačo obrtjo ukvarjala poklicno, je že pokojnih, tako sem se o domači obrti lahko pogovarjal samo z njihovimi sorodniki, ki so mi tudi omogočili, da sem raziskovalno nalogo dopolnil s slikovnimi viri še ohranjenih orodij. Nekatere domače obrti se ne pojavljajo več, se pa pojavljajo nove oblike domače obrti, na primer spominkarstvo. Glede vpliva domače obrti na izbiro poklica mlajših družinskih članov sem ugotovil, da je pri nekaterih domača obrt vplivala na izbiro poklica, večina potomcev pa se z družinsko domačo obrtjo ukvarja ljubiteljsko ter za potrebe domačih in prijateljev.