Od voza do kočije

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Braslovče
Ema Ilešič, Tamara Pikl
Bernarda Predovnik, Andreja Zupan

V prvem delu raziskovalne naloge sva predstavili delček cest nekoč in zgodovino vozov kot del kulturne dediščine. Izpostavili sva razvoj vozov na Gomilskem nekoč in danes. Raziskali sva tudi delo kovača, ki je izdeloval in popravljal vozove. Raziskali sva uporabnost vozov nekoč in danes ter njihovo zgradbo. Večino vozov je danes izpodrinil traktor s prikolico. Dele vozov še nekateri kmetje uporabljajo kot okrasne predmete na kmetiji. Predstavili sva Konjeniški klub Mustang, ki še danes ohranja tradicijo vožnje z vozovi in kočijami za kulturne, športne in turistične namene. Od triindvajsetih kmetij na Gomilskem, ki so nekoč uporabljale za prevoz vozove, jih danes na Gomilskem uporablja le še ena kmetija, ki so ohranjeni v prvotni obliki. Še vedno jih uporabljajo za prevoz tovora in ljudi.