Sejmi v Braslovčah

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Braslovče
Špela Kumer, Denis Omladič
Bernarda Predovnik, Andreja Zupan

V svoji raziskovalni nalogi sva predstavila sejme nekoč in danes v Braslovčah. Najprej sva teoretično obdelala kramarske in živinske sejme. Sošolka Sandra je obiskala Katarino Malinger, gospodinjo, in pri njej izvedela marsikaj o sejemski dejavnosti v Braslovčah. V pomoč nama je bil tudi zgodovinar Franc Kralj, ki nama je dovolil fotokopirati originale, ki jih hrani v zvezi z braslovškimi sejmi. Drugi del naloge pa sva posvetila ohranjanju običaja sejmov, ki ga že drugo leto v tednu občinskega praznika prirejata Turistično društvo Braslovče in Občina Braslovče. Letos smo v šoli v sodelovanju s turističnim podmladkom organizirali prvi božično-novoletni sejem, ki bo postal tradicionalen. Želeli smo obuditi in ohraniti delček nekdanje kulturne dediščine, kar sva predstavila tudi v svoji nalogi.