Predelava odpadnih jedilnih olj in uporaba njihovih produktov

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Gustava Šiliha
Sanja Kovačević, Denis Kutnjak
Liljana Lihteneker, Karmen Grabant

Z raziskovalno nalogo sva želela ugotoviti, koliko odpadnih olj nastaja v gospodinjstvih, gostinskih obratih družbene prehrane ter raziskati, kako ravnajo s temi odpadki. Namen najine naloge je bil tudi ugotoviti smiselnost zbiranja in predelave odpadnih olj. Nalogo sva razdelila na dva dela. V teoretičnem delu sva zbrala nekatere že objavljene podatke o oljih, njihovi predelavi in dosedanjem ravnanju z ostanki odpadnih jedilnih olj. V praktičnem delu pa sva izvedla anketo o ravnanju z ostanki jedilnih olj v gospodinjstvih, gostinskih obratih in obratih družbene prehrane. Dobljene rezultate sva analizirala in jih grafično predstavila. V šolski kemijski učilnici sva iz zbranih vzorcev odpadnih jedilnih olj naredila nekaj uporabnih produktov: milo, biopralni prašek, pasto za cepiče. Vzorce in produkte sva kemijsko in fizikalno analizirala (barva, vonj, gostota, viskoznost, pH, penljivost). Z rezultati raziskave sva dokazala svojo hipotezo o smiselnosti zbiranja in predelave teh odpadkov.