Uporaba sončnih celic v Kamniških in Savinjskih Alpah

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Braslovče
Bojana Novak, Petra Laznik, Anita Čulk
Marija Ažman

Razlog za nastanek naloge je bila naša zaskrbljenost ob prevelikem onesnaževanju okolja z uporabo neobnovljivih virov energije in naše zanimanje za obnovljive vire. Na začetku smo proučevale gradivo o obnovljivih virih energije, posebej sončne celice, o neobnovljivih virih energije pa smo veliko vedele iz naloge Energija, šola in mi. Pridobile smo osnovno znanje o dobrih lastnosti sončnih celic ter slabih lastnosti fosilnih goriv. Proučevale smo moč različno vezanih sončnih celic. V raziskovalni nalogi smo želele ugotoviti skupno moč električne energije, ki jo dajejo sončne celice v planinskih postojankah po Kamniških in Savinjskih Alpah. Pri raziskovanju smo si pomagale z viri podjetja Kon-Tiki Solar, Fakultete za strojništvo v Ljubljani, Planinske zveze Slovenije in Aure. Iz teh virov smo izvedele, na katerih planinskih postojankah imajo fotovoltaične sisteme, za nekatere pa smo izvedele tudi moč solarnih modulov. S telefonsko anketo pa smo pridobile podatke še pri raznih planinskih društvih Ugotovile smo, da 35 % planinskih postojank uporablja solarne module. Moč solarnih modulov v teh postojankah je 8,2 kW. Sončne celice dajejo toliko električne energije, da lahko v enem letu v planinskih postojankah Kamniških in Savinjskih Alp potrošijo približno 3000 litrov manj plinskega olja, kar zmanjša emisije ogljikovega dioksida v ozračje za približno 8 ton letno.