Svetlobno onesnaževanje v naši dolini

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Šalek
Teja Arzenšek, Martina Miklavžin
Jožica Jurko

Namen raziskave je bil preučiti problematiko svetlobnega onesnaženja in s tem tudi opozoriti širšo javnost o posledicah razprševanja svetlobe v nebo, kar nakazuje tudi vedno svetlejše nočno nebo. Z metodami anketiranja, štetja luči v Velenju, fotografiranja nočnega neba Velenja in različnih svetil sva raziskovali ter ugotavljali njihovo primernost. Dobili sva presenetljive rezultate, ki sva jih prikazali s pomočjo grafov in slikovnega materiala. V Velenju je namreč veliko število neprimernih svetilk in žarnic, kar dokazuje tudi slika nočnega neba Velenja. K temu pripomorejo tudi nepravilno postavljeni reflektorji, ki osvetljujejo večino cerkev, in reklamni panoji. Ti brez cilja osvetlitve večino svetlobe razpršujejo v nebo in s tem porabljajo energijo. S postavitvijo ustreznih žarnic in zasenčenih svetilk bi zmanjšali porabo energije in na nebu bi se jasno videli bleščeči se vesoljski objekti. Svetlobno onesnaženje bi morali predstaviti širši javnosti, saj večina prebivalstva ne ve, kaj je problematika svetlobnega onesnaženja.