Očala - nuja, nadloga ali mora?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Mihe Pintarja Toleda
Katarina Cvikl, Maja Knez
Irena Rošer

Od vseh naših čutil so oči morda najpomembnejše. Neki raziskovalec je ugotovil, da smo štiri petine vsega, česar se spominjamo, nekoč nekje videli, ne glede na to, ali gre za prelep sončni zahod v planinah ali pa za čisto preprosti račun seštevanja. Veliko najinih prijateljev, sošolcev, znancev uporablja očala, pri tem pa se nekateri srečujejo z različnimi težavami. Zato se je nama porodila ideja, da raziščeva, kaj najinim vrstnikom predstavljajo očala: nujo, nadlogo ali modo. Namen najine raziskave je bil: - spoznati najpogostejše vzroke za razvoj napak očesa, - ugotoviti, ali raje nosijo očala ali leče, s katerimi težavami se pri tem srečujejo in kako jih premagujejo. Zanimalo naju je tudi, kaj menijo o očalih kot modnem dodatku. S pomočjo ankete in intervjujev sva prišli do zanimivih podatkov, ki sva jih ustrezno statistično obdelali, nekatere pa tudi grafično prikazali. Predvidevali sva, da slaba petina mladostnikov uporablja optična pomagala, a sva na podlagi rezultatov anketiranja to hipotezo ovrgli. Različna optična pomagala uporablja kar dobra četrtina anketiranih, vendar le redkim predstavljajo nadlogo. Večina anketiranih meni, da so vzroki za uporabo optičnih pomagal pretirano posedanje pred računalniškim in televizijskim ekranom ter dednost, predvsem refraktivnih napak. Slaba polovica anketiranih meni, da so različna optična pomagala zgolj nuja, medtem ko ostalim predstavljajo modni dodatek. Ugotovili sva tudi, da je zadnja leta ponudba različnih očal na tržišču izredno pestra. Izbiramo lahko med dragimi originalnimi izdelki znanih blagovnih znamk in poceni ponaredki, ki izpolnijo naš zunanji videz, očem pa žal ne ponujajo ustrezne zaščite. Odločitev, čemu bomo namenili prednost, zaščiti ali videzu, pa je odvisna od posameznika.