Probiotični jogurt

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Šalek
Renata Bejić, Gal Fidej, Vita Lesnjak, Deja Škerjanc
Simona Skornšek

Potrošniki vse pogosteje segajo po zdravi prehrani, vendar menimo, da le redki vedo, zakaj je določeno živilo zdravo. Z našo nalogo o probiotičnih jogurtih in z njihovimi zdravilnimi učinki želimo seznaniti predvsem našo ciljno skupino, učence predmetne stopnje osnovne šole Šalek, in seveda tudi ostale potrošnike. Do rezultatov smo prišli s študijem literature o mleku in mlečnih izdelkih ter z anketo o poznavanju probiotičnih jogurtov. Pripravili smo degustacijo za učence z informacijami o učinkih probiotičnih jogurtov. Temu je sledila zaključna anketa. Naša domneva, da učenci ne poznajo zdravilnih učinkov probiotičnih jogurtov, je bila potrjena.