Prehrana šolarjev Šoštanjske občine

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj
Tjaša Kolenc, Ana Preglav, Nejc Pudgar
Anica Pudgar

Želja vseh nas je, da bi bili zdravi. Način življenja, prehrana in način prehranjevanja so poleg drugih faktorjev ključnega pomena za naše zdravje in delovno storilnost. Že v času otroštva se navajamo na pridobivanje pravilnih prehrambenih navad. Sedmošolci smo z raziskovalno nalogo spoznali in prikazali prehranjevalne navade šolarjev šoštanjske občine. Predstavili smo posledice nepravilne prehrane in njene vplive na zdravje otrok. S tem in z dodatno literaturo smo obogatili vedenje o zdravem načinu prehranjevanja. Metoda dela, na kateri je bila zasnovana raziskava, je bila anketa. Vključeni so bili otroci, ki obiskujejo oddelek priprave na šolo, učenci obeh centralnih osnovnih šol v Šoštanju in učenci podružničnih šol v Topolšici in Zavodnjah. Za boljši vpogled v prehrano otrok smo anketni vprašalnik ponudili naključno izbranim staršem učencev. Za mnenje, kaj šolarji radi jedo in česa ne marajo, smo povprašali tudi kuharice malic in kosil v šolskih kuhinjah. Obiskali smo šoštanjske trgovine, kjer prodajajo prehrano. Največ šolarjev se oglasi v slaščičarni. Na vprašanje o zdravstvenih težavah, katerih vzrok je nepravilna prehrana, smo dobili odgovore pri šolski zdravnici in zobozdravnici. Ugotovili smo, da ni bistvenih razlik med prehranjevalnimi navadami dečkov in deklic. Prehrana vaških otrok, se ne razlikuje od prehrane mestnih. Šolarji v svoji dnevni prehrani pogosto izpuščajo posamezne obroke hrane. Veliko učencev začne dan brez zajtrka, kar vpliva na njihovo fizično in psihično počutje. Vse preveč je med šolarji priljubljena težje prebavljiva hrana: pice, dunajski zrezki, ocvrt krompir … Najraje jedo testenine, beli kruh, slaščice in pijejo sladke sokove. Kisline, ki nastanejo iz ogljikovih hidratov, še dodatno zakisajo zobne obloge, zato je njihov škodljiv vpliv na zobe še večji. Mlajši otroci jedo več mehke hrane. Pri njih je opaziti več kariesa in vnetij zob. Šolarji premalo segajo po svežem sadju in zelenjavi, ki pa sta zaradi vsebnosti celuloze, vode, mineralov in vitaminov nujno potrebna za njihov razvoj. Z nalogo smo opozorili na številne pomanjkljivosti, ki spremljajo prehranjevalne navade šolarjev šoštanjske občine. Zanimivo je spoznanje, da je dobra polovica anketiranih otrok in večina staršev prepričana, da se prehranjujejo zdravo. Z raziskavo želimo spodbuditi otroke, starše, vzgojitelje, učitelje, organizatorje šolske prehrane in širšo javnost, da bi skupaj naredili korak v smeri zdrave prehrane. Zapisali smo nekaj predlogov, ki pomenijo le kamenček na poti, po kateri vsak dan stopamo. Naloga ponuja možnost ponovnega poglobljenega raziskovanja ter uporabo za praktične namene pri planiranju prehrane.