Izdelava spletnih strani OŠ Gustava Šiliha

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
računalništvo in telekomunikacije (IKT)
OŠ Gustava Šiliha
Jernej Rus, Matej Nahtigal, Miha Rebernik
Nedeljko Grabant, Iztok Osredkar
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.

Živimo v času nenehnega digitalnega napredka in velikih računalniških dognanj. Žal na naši šoli še nimamo svojih spletnih strani, čeprav imamo zelo razvit računalniški krožek. Zato smo se odločili, da bomo za našo OŠ Gustava Šiliha izdelali spletne strani. Na spletnih straneh se predstavijo šole, podjetja in posamezniki in zaradi tega postanejo bolj prepoznavni in njihovim uporabnikom - učencem omogočajo, da hitreje pridejo do pomembnih informacij. Z raziskovalno nalogo smo začeli že v lanskem šolskem letu. Takrat smo si ogledali spletne strani drugih šol in zbirali vsebino za oblikovanje naših. Pri pregledovanju smo ugotovili, da ni enotne oblikovalske zasnove. Veliko spletnih strani je nepreglednih zaradi prevelikega števila podatkov na začetni spletni strani. Zato smo se odločili za delovno hipotezo, da je praznina ena od pomembnejših oblikovalskih prvin vsake spletne strani. Učencem in učiteljem smo razdelili ankete. Z njihovo pomočjo smo želeli ugotoviti, kaj želijo imeti na spletni strani svoje šole. Na podlagi ugotovitev in znanja o uporabi programov za izdelavo spletnih strani smo začeli oblikovati spletne strani naše šole. Namen te raziskovalne naloge je, da raziščemo obstoječe programe za oblikovanje spletnih strani in možne zasnove, ki jih ponujajo. Izbrali smo program Macromedie Dreamweaver, ki zelo dobro podpira vse trenutno popularne oblike zapisov spletnih datotek, kot so: HTML, ASP, PHP in ostale. Naša stran bo narejena v jezikih HTML (Hypertext markup language) in PHP (Hypertext preprocessing). Na programskem jeziku HTML temeljijo vse spletne strani in z njim jih »oblikujemo«, PHP pa je programski jezik za obogatitev in nagraditev navadnega HTML-ja. Tako se strani naredijo dinamične, kar pomeni, da lahko vsebujejo spremenljivke in ostale dinamične elemente. Po izboru programa Dreamweaver smo začeli z izdelavo spletnih strani naše šole.