Kulturna dediščina in turizem v Mislinji

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti
Petra Jeromel
Ivan Voršnik

Moj namen in cilj raziskave je bil dokazati, da se vse premalo ljudi zanima za nabožna znamenja, ki so jih nekoč postavili naši predniki v spomin, zaradi zaobljube, zahvale ipd. Rada bi predstavila in pokazala ljudem, da je ohranjenih veliko cerkva, križev in kapelic. Opozorila bi tudi na njihov pomen za Mislinjo, saj menim, da je to zelo pomemben del naše kulturne dediščine, saj bi to sem privabilo več turistov. Turistična društva, občina in drugi morajo priti do spoznanja, kako pomembno je vključevati nabožna znamenja v razna pohodništva, jih omenjati v prospektih, zloženkah, saj je vse manj starejših pričevalcev, ki bi znali o tem več povedati. Do tega spoznanja morajo priti predvsem vodilni na tem področju, kajti oni so tisti, ki skrbijo, da so ljudje seznanjeni tudi s turističnimi in kulturnimi novostmi. Znebiti se moramo zmotnega načina razmišljanja, češ da še imamo čas govoriti o preteklih stvareh in dogodkih, kajti raziskave so pokazale nasprotno. Narejena je anketa, kaj ljudje vedo povedati o nabožnih znamenjih. Iz ankete, ki sem jo pripravila, je razvidno, da zanimanje za nabožna znamenja vpada. Za proučevanje vseh podatkov sem uporabila anketo, intervju in nekaj podatkov iz Uradnega lista. Rezultati raziskav so pokazali, da so potrebne bistvene izboljšave že pri sami organiziranosti turističnega društva in občine.