Ekonomska upravičenost športne vzgoje

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti
Mateja Brišnik
Ivan Voršnik, Vojko Tovornik

Sem dijakinja ŠCV ter se ukvarjam s športom že vrsto let, in sicer treniram odbojko že 8 let. Kot dijakinja te šole sem se odločila za to raziskovalno nalogo, ker opažam kakšen odnos imajo dijaki do športne vzgoje. Dokazati želim, kaj športna vzgoja pomeni dijakom. Pomagala sem si z anketo dijakov, literaturo, intervjujem, internetom, kar sem nato statistično obdelala. Raziskala sem tudi, kako športna vzgoja vpliva na življenje po končani srednji šoli in nasploh v privatnem življenju. Dokazala sem tudi, da ukvarjanje s športom pomeni tudi zdrav način življenja.