Osveščenost ljudi o pravilnem rokovanju z odpadnimi zdravili

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Lea Vodušek, Katarina Golob
Mirjana Belak

Že pred pripravo raziskovalne naloge sva se zavedali problema slabe osveščenosti ljudi o ravnanju z ekološko oporečnimi odpadki. To dejstvo (in hkrati hipoteza) naju je spodbudilo k temu, da bi seznanili vsaj ljudi iz najine okolice s tovrstno problematiko. Osredotočili sva se na zdravila, ki se s časoma nakopičijo v gospodinjstvih (bodisi jim poteče rok uporabe ali so neuporabna iz drugačnih razlogov). Cilj je bil v prvi vrsti ljudi (ne glede na starost, spol ali področje bivanja) opozoriti o nepravilnem rokovanju z odpadnimi zdravili (metanje le-teh med ostale odpadke ali med odplake) in jih s to tematiko seznaniti oziroma jim nakazati nekaj rešitev (vračanje v lekarno, zbiranje posebnih odpadkov). S pomočjo ankete sva se prepričali o precej slabi osveščenosti ljudi in dosegli zastavljene cilje.