Družmirsko jezero

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Šoštanj
Tanja Potočnik
Jožica Razbornik Kukovičič

Raziskovalna naloga je usmerjena v Družmirje, vasico prijaznih, delavnih kmetov, ki so pridno obdelovali najbolj rodoviten predel Šaleške doline, nato pa jim je rodovitno zemljo in domačijo odvzela želja po napredku Šaleške doline, hotenje po črnem zlatu in potreba po energiji. Pri odkrivanju neznanega se nismo zadovoljili zgolj s statističnimi podatki, z golimi številkami… Želeli smo odkriti več. Kako so ugrezanje doživeli tisti, ki jih je to najbolj prizadevalo, Družmirčani. Zanimale so nas usode ljudi in tudi, koliko resnice je tedanja oblast (če sploh) zamolčala. Časopis je in še danes predstavlja zelo dober vir informacij o lokalnem dogajanju, zato nas je zanimalo v kakšnem obsegu je lokalno časopisje poročalo o Družmirju. Pri svoji raziskavi smo ugotovili, da mediji niso (dovolj) poročali o takratnem dogajanju v Družmirju, če pa so že poročali, so marsikaj prikrili oziroma z določenimi stvarmi niso seznanili javnosti. Ugotovili pa smo tudi, da je pri večini oškodovancev ugrezanje pustilo ne le materialne, temveč tudi psihične posledice. Po mnenju oškodovancev so se odgovorni premalo potrudili za reševanje njihovih problemov. Do ugotovitev smo prišli z različnimi metodami, pri katerih sta posebej izstopali dve: intervjuvanje in raziskovanje zapisov v starem lokalnem časopisju.