Nakit - človekov spremljevalec

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ bratov Letonja, Šmartno ob Paki
Marija Žunter
Marija Vodovnik, Petra Vnuk

Nakit lahko občudujemo v številnih muzejih, knjigah in pri ljudeh. Je stalen človekov spremljevalec nekoč in danes. Ker sem tudi sama njegova občudovalka, sem se odločila, da izdelam in predstavim raziskovalno nalogo. V njej sem poskušala opisati spreminjanje nakita skozi vsa zgodovinska obdobja, njegovo izdelavo in vrste. S pomočjo ankete, ki jo je izpolnilo 321 prebivalcev občine Šmartno ob Paki, sem spoznala in opisala vrste nakita, kdaj in zakaj ga anketirani nosijo, kje so ga dobili in kdaj so ga začeli nositi, komu in kdaj ga kupijo ter kako ga negujejo. Niso me zanimale samo verižice, prstani in zapestnice, ampak tudi dragi kamni in predmeti, ki jih navadno ne prištevamo k nakitu. S pomočjo literature sem opisala spreminjanje nakita skozi čas, materiale in izdelavo. Ugotovila sem, da je v slovenski literaturi veliko zapisanega o nakitu v prazgodovini in starem veku, zelo malo pa o času od srednjega veka dalje. V prazgodovini in starem veku so nakit uporabljali predvsem za odvračanje zlih sil oziroma v religiozne namene, danes ga uporabljajo kot modni dodatek, vedno pa je bil tudi statusni simbol. Tudi materiali, izdelava in oblike so se spreminjale, hkrati pa ohranjale. Analiza ankete je potrdila moji hipotezi, da je odnos do nakita odvisen od spola in starosti in da se vloga nakita spreminja v času in prostoru. Večina anketiranih nosi nakit, o njegovi preteklosti in vrednosti pa ne ve veliko. Upam, da bo moja raziskovalna naloga pripomogla k temu, da bodo bralci o nakitu spoznali kaj novega.