Podgrajski mlin

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Braslovče
Matej Hribernik, Nina Weiss
Bernarda Predovnik, Andreja Zupan

Raziskovalna naloga predstavlja zgodovino mlinarstva in mlinarstvo v Spodnji Savinjski dolini. V drugem delu najine raziskovalne naloge sva raziskala in predstavila mline v naši občini. Namen naloge je bil podrobno spoznati Podgrajski mlin z vsemi njegovimi zanimivostmi, ugotoviti, ali je bila to pomembna gospodarska dejavnost in ta spoznanja ponesti med sokrajane ter širšo okolico. Poleg raziskovalnega brskanja po najrazličnejših virih o zgodovini in sedanjosti mlinov (razporožljiva literatura, zbrani ustni viri, fotografiranje zanimivosti, iskanje starih ohranjenih slik, intervjuji, razgovori ipd.) je bila temeljna raziskovalna metoda anketa, opravljena med prebivalci Braslovč. Z njeno pomočjo je bilo ugotovljeno, kako dobro krajani dejansko poznajo Podgrajski mlin. Predlagala sva, kako mlin ohraniti kot del kulturne dediščine, saj je nekdaj spadal k žovneški posesti. Za razvoj turizma v občini Braslovče bi bil Podgrajski mlin zanimiv del turistične ponudbe.