Žovneški grad

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Braslovče
Aljaž Šumak, Grega Gostinčar
Andreja Zupan, Bernarda Predovnik

Pri raziskavi žovneškega gradu sva želela izvedeti kaj novega o njem in njegovih prebivalcih, predstaviti grad širši javnosti in spoznati delo kulturno zgodovinskega društva »Žovnek« Braslovče. Prvi del najine raziskovalne naloge je nastal s pomočjo literature, ki sva jo našla v šolski in občinski matični knjižnici v Žalcu. V pomoč nama je bila tudi spletna stran o gradu Žovnek. V drugem delu najine naloge sva prikazala rezultate anket, ki sva jih opravila med učenci naše šole od 5. razreda do 9. razreda. Anketo sva izvedla tudi med prebivalci Braslovč. Anketirala sva nekaj domačinov in nekaj tistih, ki so se v zadnjem desetletju priselili na območje naše občine. Pogovarjala sva se s Francem Kraljem, ki je med pomembnimi pobudniki obnove gradu in je hkrati predsednik kulturno-zgodovinskega društva »Žovnek« Braslovče. V vsebino najine raziskovalne naloge sva vnesla veliko slikovnega gradiva, ki sva ga posnela sama na terenu. Na tak način sva v nalogi prikazala današnjo podobo gradu, ki je čisto drugačna, saj so bile sprva tu le razvaline. V tem delu naloge se kaže, da je bilo v obnovo vloženo veliko truda, časa in seveda na koncu tudi denarja. Meniva, da je grad ena izmed najpomembnejših turističnih zanimivosti v občini Braslovče.