Šaleška geološka pot

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška rudarska šola
Tadej Vodušek, Klemen Ovnik, Sebastjan Felicijan
Mateja Klemenčič

V letošnjem šolskem letu smo se odločili, da bomo nadaljevali Šaleško geološko pot, ki bo potekala od Špika do Hude Luknje. Ta raziskovalna naloga bo nadaljevanje 1. dela ( Pot od SV. Andraža do Arnač ), hkrati pa tudi 2. Dela ( Pot od Šaleka do Špika ). Pot bo potekala po severo - vzhodu Šaleške kotline. Prekrivala bo Šaleško planinsko pot, tako da bo lahko vsak planinec spoznal in si ogledal geološke pojave, ki se skrivajo v tem delu Šaleške kotline. V raziskovalni nalogi bomo opisali kamninsko zgradbo, nahajališča mineralov, uporabnost kamnin in mineralov, rastlinje, ki nas opozarja na kamninsko osnovo ter še ostale geološke pojave.