Lepena - pa si jo poglejmo malo od bliže

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Valerija Drev
Alenka Rošer Drev

Lepena je divji hudourniški potok,ki v zgornjem toku drvi skozi gozd, v srednjem delu toka se umiri, teče skozi naselji Hrastovec in Škale, nato pa se strmo spusti proti jezeru. V predhodnem raziskovalnem letu smo spoznali, kje potok Lepena izvira, kam se izliva, po kakšnih kameninah teče, kakšne so brežine in kakšna je združba perifitona ( prerast ). Različne vrste alg, ki smo jih spoznali, so nam omogočile, da smo približno ocenili kakovost vodotoka. Opravili smo le eno vzorčenje. V letošnjem raziskovalnem letu smo spremljali pot potoka samo od izvira do izliva v jezero in smo opravili tri vzorčenja na treh mestih. Seznanili smo se s celotno življ. združbo; poleg perifitona tudi bentos. Spoznali smo ličinke razvitih vrst žuželk, maloščetince, tržače... Seznanili smo se z osnovnimi kemijskimi parametri ( pH, neraztopljene snovi, kisik... ). Ta pristop k delu nam je omogočal dober vpogled v življenje v vedotoku in celovito saprobiološko analizo, s katero smo določili kakovostno stanje vodotoka.