Biološka raznovrstnost nočnih metuljev v Zavodnjah

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Mojca Osredkar
Nataša Kopušar

Ker o nočnih metuljih, teh malih nočnih potepuhih, v Šaleški dolini še ni nič raziskanega, me je ta tema pritegnila. Moj namen je primerjati diverziteto ( vrstno raznolikost ) nočnih metuljev glede na vegetacijo v Zavodnjah. Z nočnimi lovi smo pričeli avgusta 1996 in z njimi nadaljevali vse do aprila 1997. S petimi lovi v različnih obdobjih smo se dobro seznanili z načini lovljenja. Spoznali smo tudi sistem prepariranja in določevanja vrst nočnih metuljev. Določili smo preko 50 vrst nočnih metuljev, izmed teh je bilo največ predstavnikov iz družin pedicev ( Geometridae ), sovk ( Noctudae ), vešč ( Pyralididae ) in medvedkov ( Arctiidae ). Ugotovili smo, da se ulovi med seboj razlikujejo po številu ulovljenih metuljev ( vrstah ) in da je uspešnost lova odvisna od temperature in vlažnosti zraka. Ugotovili smo tudi, da je diverziteta nočnih metuljev upadla proti zimi in spomladi spet naraščala.