Ekološka osveščenost različnih populacij ljudi v Velenjski kotlini

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠC Slovenj Gradec
Tina Sirše, Branka Æumurdžić
Marija Rotovnik

V tej raziskovalni nalogi naju je zanimalo kaj vedo različne populacije ljudi v Velenjski kotlini o onesnaževanju okolja in kaj storijo zato, da bi bila Velenjska kotlina manj onesnažena. Ekološko osveščenost in mnenje o onesnaževanju pa sva izvedli s pomočjo ankete, ki je zajemala snov oziroma temo o ekologiji, onesnaževanju okolja in seveda tudi o preventivi s področja ekologije v Velenjski kotlini. V anketi je sodelovalo 150 naključno izbranih posameznikov. To so bili osnovnošolci in srednješolci iz Velenja ter delavci delovnih organizacij Habit Velenje in Gorenje - IPC Velenje. S raziskovalno nalogo sva ugotovili, da se ljudje na vseh starostnih področjih zavedajo problema onesnaževanja. Z ekologijo pa se seznanjajo s pomočjo medijev; največkrat s pomočjo časopisov, Dnevnik, Delo, Slovenske Novice in preko televizije ter radija. Vendar v praksi za spreminjanje obstoječega stanja naredijo zelo malo ali skoraj nič. Vsem se tudi ekologija zdi neka zelo jasna tema, vendar kmalu se pokaže, da več kot polovica ljudi sploh ne ve, kaj je ekologija.