Bolezni dihal pri otrocih v vrtcih Velenje

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠC Slovenj Gradec
Janja Čas
Marija Rotovnik, Marija Vidovič

Bolezni dihal so ena izmed pogostih obolenj odraslih in otrok. Pri otrocih so tovrstna obolenja še posebej prisotna. Ker je v skupinah prisotnih veliko otrok, je možen prenos bolezni s kapljično infekcijo. Pogosto v skupini bolnih hkrati več otrok. V raziskovalni nalogi sem ugotavljala, kakšna je razlika med obolevnostjo otrok, ki so vključeni v vrtec v mestnem okolju in tistimi, ki obiskujejo vrtec na podeželju. Prav tako sem želela vedeti ali je med “ bolnimi “ več dečkov ali deklic in kakšna je razlika med mlajšimi in starejšimi predšolskimi otroki. Zaradi velikega števila otrok sem raziskavo omejila na starostne skupine v petih vrtcih, seveda pa je bil omejen tudi čas spremljanja. Raziskava je potekala od oktobra 1996 do januarja 1997. Iz vzorca sem sklepala, da se bolezni v podobnem odstotku pojavljajo na vsej populaciji otrok, vključenih v vrtcu. Odkrila sem, da je obolevnost otrok v mestu večja, kot zunaj mesta. Obolevnost je odvisna od temperature okolja, glede na čas bivanja na prostem, od starosti, ... Razmerje med bolnimi dečki in deklicami je podobno. Otroci obolevajo predvsem zaradi bolezni zgornjih dihalnih poti, obolevnosti spodnjih dihalnih poti pa niso tako pogoste. Rezultate bom posredovala delavkam v vrtcih Velenje, Pediatričnemu oddelku Zdravstvenega doma Velenje, Gibanju Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline in Gibanju Mladi raziskovalci za razvoj Koroške.