Mehanizmi v strojništvu

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška strojna šola
Mitja Kremžar, Marjan Miklavžina
Kristina Pšeničnik, Primož Golob

Z nalogo želiva prikazati osnove delovanja mehanizmov v strojništvu. Izbrala sva si mehanizem za dvig ventilov pri motorjih z notranjim izgorevanjem, ki ga bova izdelala v dveh izvedbah, in sicer kot didaktični model za grafoskop in kot model, ki ga bo poganjal elektromotor. Zato sva vzela del volkswagnovega motorja. Za izdelavo grafoskopskega modela bova imela tudi celoten CNC - program. Ker pa se lahko razen prikaza praktičnega delovanja izdelajo tudi matematične funkcije, bova še dodatno naredila grafoskopski model členkastega štirikotnika. Tako bova z njegovo pomočjo ob praktičnem delovanju razložila tudi matematične funkcije gibanja. Za vse modele, ki jih bova izdelala sama, bova predložila tudi tehnično dokumentacijo. Upam, da bova s to nalogo uspešno rešila problem razumevanja delovanja vsaj teh najvažnejših mehanizmov v strojništvu.