Štiri stopenjski menjalnik

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška strojna šola
Robert Ravnjak, Miran Muhič
Kristina Pšeničnik, Ivan Žužel

Za raziskovalno nalogo sva izbrala menjalnik Z 101 in ga izdelala kot didaktični model. Model bosta poganjala elektro motor in prenosnik. 4 - stopenjski menjalnik bo prerezan tako, da bo vidno njegovo delovanje. Praktični prikaz delovanja bova podprla tudi s shemo menjalnika in diagrami hitrosti. K teoretičnemu delu spada tudi izračun kinematike zobniškega mehanizma in prikaz trdnostnega izračuna zobnikov. Za boljše razumevanje praktičnega in teoretičnega prikaza delovanja menjalnika bova uporabila tudi računalniški program. Model je namenjen avtomehanikom in strojnim tehnikom. Upava, da bodo učenci na ta način bolje razumeli delovanje menjalnika.