Hidravlična stiskalnica

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška strojna šola
Zoran Čurić, Selma Husanović
Uroš Lukič, Vlado Seitl

Odločitev, da začneva z raziskovalnim delom, je nastala ob spoznanju, da v učnih delavnicah našega centra manjka univerzalna hidravlična stiskalnica, ki je nepogrešljiva naprava za izvedbo določenih faz tehnoloških procesov na različnih področjih praktičnega usposabljanja. Drugi motiv pa je bil v nalogi združiti in uporabiti vse dosedaj osvojeno praktično in teoretično znanje in se z njim podati na področja, ki so nam bila do sedaj neznana. V okviru te naloge, ki je kompleksna, sva raziskovala pretvorbo energije, regulacije in vsestransko uporabnost te naprave. Zanimalo naju je predvsem, koliko se teoretično dobljene veličine razlikujejo od dejanskih, kakšne so te vrednosti pri različnih zunanjih vplivih ( nizka, normalna in visoka temperatura ) prenosnika energije, v primerih različnih vrednosti tlaka pogonskega medija, pri dušenju, uporabi različnih pogonskih medijiv in uporabnosti hitro izmenljivih delovnih cilindrov pri različnih operacijah delovnega procesa. V nalogi sva tudi predvidela varnostne pogoje, ki so predpogoj za varno uporabo te naprave.