Računalniško vodena kontrola temperature v prostoru

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola
David Vrtačnik, Jaka Kovačič
Uroš Sonjak

Zanimalo naju je kako je možno prebrati neko temperaturo s toplotnega senzorja in to temperaturo prikazati na zaslon. Vedela sva da obstajajo pretvorniki, ki nam to pretvorijo, a midva sva želela to realizirati sama. Tako sva se odločila za raziskovalno nalogo. Naredila sva program, v programskem jeziku Delphi, ki nam omogoča kontrolo temperature v prostoru. Na voljo imamo 5 senzorjev s katerimi kontroliramo temperaturo. V samem programu imamo za vsak prostor na voljo še 10 časovnih programov v katerih razstavimo željeno temperaturo za vsak prostor za določen čas oz. ob določeni uri. Program je tudi grafično realiziran.