Uporaba ad kartice z aplikacijo

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola
Saša Kos, Primož Merkač
Uroš Sonjak, Miran Zevnik

Svet okoli nas je analogen, računalniki pa so digitalni.To lahko večkrat predstavlja problem pri zajemanju podatkov iz zunanjega okolja z računalnikom, zato sva se odločila raziskati uporabo kartice, ki analogne signale ( oz. napetost ) pretvori v digitalne in te posreduje računalniku. Za aplikacijo sva si izbrala vremensko postajo. Ta meri temperaturo zraka, smer in hitrost vetra..., kot analogne veličine. To postajo sva nato povezala z analogno - digitalno kartico in to z računalnikom. Kartica pretvori podatke iz vremenske postaje oz. napetost v digitalne. Ti digitalni podatki se nato obdelajo z računalnikom, ter izpišejo in izrišejo na grafični zaslon. Ker so podatki že pretvorjeni v računalniku razumljivo obliko, se lahko še obdelajo, shranijo v podatkovno bazo in analizirajo. Tako lahko z računalnikom spremljamo spreminjanje temperature skozi leto, povprečne temperature in opazujemo grafični izpis na zaslonu.