Predstavitev mesta Velenje na internetu

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška strojna šola
Nikša Finka, Drago Matič
Ivan Jovan, Janja Hren

Naloga zelo obširno predstavlja mesto in občino Velenje, njegovo zgodovino, znamenitost in značilnosti. Predstavitev je v obliki strani na internetu, opremljena s številnimi slikami in multimedijskimi učinki. Za izdelavo naloge je v prvi fazi bilo treba zbrati številne podatke, večino iz že obstoječe literature in virov, nekateri pa so bili dosegljivi le v pooblaščenih ustanovah. Ko so bili vsi podatki zbrani, smo nalogo sestavili in prenesli na Internet. Pri tem smo uporabili določeno programsko opremo. Sama naloga vsebuje več kot trideset različnih slik, podatkov in zvočnih zapisov, skupaj združenih v štirinajstih straneh formata HTM, ki vsaka zase opisuje vsaj eno področje ( zgodovino, znamenitosti, itd.. ). Vse posamezne strani so dostopne iz glavne spletne strani. Strani odpiramo z klikanjem na določenih mestih, ob tem pa nas spremljajo slike in prijetna glasba v ozadju. Strani so izdelane s pomočjo programa Netscape composer in dodatno opremljene z različnimi efekti, kot npr. Active X. Za predvajanje strani priporočamo program Internet Explorer.