Predstavitev mesta Mislinja na internetu

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška strojna šola
Jure Goršek, Uroš Kamenik
Ivan Jovan, Janja Hren

V današnji dobi računalnikov se je zelo razvilo omrežje “Internet“, s katerim lahko v najkrajšem času pridemo do najrazličnejših informacij, ki so nam na voljo. Zato je cilj naše raziskovalne naloge predstavitev mesta Mislinje prek Interneta. Tako bodo lahko uporabniki Interneta prišli do različnih informacij , ki bi jih želeli vedeti o tem mestu. Mesto Mislinja bomo predstavili skozi celotno zgodovino, njenove geografske značilnosti, športne dejavnosti in druge znamenitosti. V to nalogo bomo poleg podatkov in teksta vključili tudi slikovno gradivo, ki ga bomo zbrali iz različnih knjig. Nalogo bomo v celoti naredili z računalnikom. Pri tem bomo uporabili Word 7, Corel 6.0 in Netscape Communicator.