Predstavitev občine Šoštanj na internetu

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška strojna šola
Andrej Veternik, Jože Turinek
Ivan Jovan, Janja Hren, Rajko Zaleznik

Naloga bo obsegala zgodovino, kulturne in naravne značilnosti Šoštanja in nekatere druge podrobnosti, kot so: športne dejavnosti, planinska in gasilska društva... Šoštanj ima zelo obširno zgodovino, zato bova gradivo skrajšala na nekaj pomembnih dogodkov, kot so trške pravice, pridobitev naziva mesto... Kulturnih in naravnih značilnosti je v občini Šoštanj zelo veliko, zato bova predstavila nekaj najzanimivejših značilnosti, ki so vredne ogleda (Kavčnikova domačija, Rotovnikova jama (kraški svet sredi Štajerke), Napotnikova galerija). Šport je v Šoštanju zelo razvit, saj imamo kar nekaj vrhunskih športnikov. V Šoštanju je gasilsko društvo, najstarejše društvo daleč naokoli, zato ga bova predstavila kot znamenitost Šoštanja. Šla bova tudi k županu občine Šoštanj, ga seznanila z raziskovalno nalogo ter ga prosila za grb in zastavo občine Šoštanj. Podatke bova dobila iz knjig in pri raznih ljudeh, ki so specializirani za ta področja. Slike pa bova dobila pri fotografih v Šaleški dolini. Če jih ne bova dobila, bova znamenitosti poslikala sama. Najina najpomembnejša naloga pa je prireditev vseh teh podatkov za INTERNET. To pomeni, da bova vse podatke obdelala z računalnikom. Izdala bova tudi “skripto“, s katero bova raziskovalno nalogo predstavila županu mesta Šoštanj.