Naravno stanje pri Hobbesu, Locku in Rousea-ju; Država

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Anja Pukart
Darinka Vrabič

Vedno me je zanimalo kako, na kakšen način so živeli ljudje v daljni preteklosti. Ljudje o katerih vemo bolj malo, saj je zgodovina zbrisala marsikatero sled o njih. Tema moje raziskovalne naloge je mnogim zvenela malce čudno, saj nosi naslov Naravno stanje. To pa me je navedlo še na raziskovanje oz. spoznavanje različnih teorij o nastanku države. Naravno stanje je stanje, ki je vladalo pred nastankom privatne lastnine oz. pred nastankom države. Tako sem se seznanila s filozofi, ki so obravnavali temo: Hobbes, Lock ter Rousseau. Vsak od teh ima različen pogled na naravno stanje; tako npr. Hobbes razlaga, da je bilo to stanje vojne, sovraštva, ko so bili ljudje drug drugemu kot volkovi. Podobno meni tudi Locke, vendar se njihova razlaga razlikuje od Hobbsove. Rousseau pa je govoril, da je bilo naravno stanje idealno, saj so ljudje živeli v sožitju, sreči... V raziskovalni nalogi sem primerjala med seboj vse njihove razlage, ter jih tudi karseda kritično ocenila. Tema se mi je zdela zanimiva, zato sem nalogo vključila tudi v primerjalno anketo, ki sem jo izvedla med učenci 1. in 4. letnikov gimnazije. Z njo sem hotela izvedeti kot prvo njihovo osebno mnenje do teme, kot drugo pa me je zanimalo, če se bodo rezultati 1. letnikov bistveno razlikovali od rezultatov 4. letnikov. Delo za nalogo je osnovalo predvsem na branju različne literature. Za to sem porabila kar nekaj časa, saj je bilo večino knjig napisanih le v srbohrvaščini.