Samomor

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Sibela Mičič, Sanela Pavič
Metka Založnik

“Večkrat prevzame ljudi iz golega strahu pred smrtjo takšen gnus do življenja in gledanja luči, da sami v srčni tegobi zadajo si smrt, pa pozabljajo, bedni, strah da ravno le - ta izvor je njihovim tegobam...” Titus Lucretius Carus Vedno znova se srečujemo z neprijetno ugotovitvijo, da smo Slovenci v svetovnem merilu med narodi, ki štejejo največ samomorov. Neprijetno je tudi spoznanje, kako globoko se samomorilnost zarezuje v socialno, kulturno in zgodovinsko podobo našega naroda. Namen najine raziskovalne naloge je pobliže se seznaniti s problemom samomorilnosti, saj postaja le ta vedno večji problem ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugod po svetu. V nalogi se bova posvetili proučevanju samomorilnosti v Sloveniji, še posebej pa se bova omejili na celjsko regijo. Podrobneje bova predstavili samomorilnost, njeno zgodovino, vrste samomorilcev ter okoliščine, ki so te ljudi pripeljale do tako usodne odločitve, še zlasti do takšne odločitve med mladostniki. Zaradi nepoznavanja razlogov, ki pripeljejo do takšnega dejanja, zaradi naše neposlušnosti, ko bi se nam takšni ljudje hoteli zaupati in zaradi našega neresnega obnašanja, kadar gre za takšno situacijo sva mnenja, da bi bilo treba temu problemu posvetiti več pozornosti, saj statistični podatki kažejo, da se število samomorov iz leta v leto povečuje.