Terorizem

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Boštjan Lamešič
Metka Založnik

Živimo s terorizmom. Večinoma samo kot bolj ali manj neprizadeti opazovalci dejanj, zaradi katerih trpijo ali umirajo daleč od nas drugi, a včasih tudi kot njegove žrtve. Terorizem je dobesedno sestavni del naših življenj. Dokazov za to je nič koliko. Vsak dan jih lahko najdemo v časopisih, na valovnih dolžinah radijskih postaj ali televizijskih zaslonih. Zdi se da o terorizmu vemo vse, ali pa vsaj zelo veliko. Toda v resnici vemo zelo malo in to kar vemo, ostaja preveč na površju. Ta naloga je poskus povedati o terorizmu nekaj več, predvsem pa zbrati podatke, ki prihajajo dan za dnem po koščkih, za katere ni nikoli dovolj priložnosti in časa, da bi jih sestavili v mozaik. V tej nalogi vam bom predstavil teroristične skupine, kje delujejo, kako delujejo, kdaj so nastale in cilje, ki jih skušajo doseči. Poskušal bom odgovoriti na vprašanje kdo je terorist, je to borec za svobodo ali..., iz tega izhaja težavna definicija terorizma. Opisal bom nekaj najhujših vrst terorizma- državnega terorizma. Boj svetovne skupnosti proti terorizmu, ... odnos med sodniki in teroristi..., ali je terorizem možen pri nas, ... kako se pred njim ubraniti?