Vpliv vere na prebivalce občine Mislinja

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Barbara Zaponšek, Jovita Pogorevc
Metka Založnik

V nalogi sva se lotili pojava, ki spremlja človeka že od njegovega obstoja dalje, ki se je skozi stoletja oblikoval, spreminjal, ki nas obkroža in posredno vpliva na nas vse, o katerem smo bolj ali manj pripravljeni govoriti, premišljevati - gre za vero. Vere in verovanja se v vsakdanjem življenju niti ne zavedmo, pa čeprav ima oz. je imela vera v prejšnjih stoletjih zelo veliko vlogo. V najinem primeru gra za KATOLICIZEM. Zanimalo naju je, kako v današnjem času ljudje sprejemajo vero, kakšen odnos imajo do vere, verovanja, kakšen vpliv ima dandanes vera na posameznika. Osredotočili sva se na vpliv vere na prebivalce občine Mislinja. Najino raziskovalno delo temelji na anketi, ki sva jo izvedli na terenu, jo statistično obdelali in prišli do nekaterih zaključkov in ugotovitev, ki sva jih pričakovali že pred anketo. Sva pa naleteli tudi na nekaj presenečenj - npr. nepripravljenost starejših govoriti o veri, medtem, ko je bila večina mladih pripravljena sodelovati, nekaj pa jih je vse skupaj vzela neresno. Pojavi se naslednje vprašanje: je to posledica prejšnjega režima? V koliki meri vpliva in je vplivala država na verovanje posameznika, kolikšno moč ima nad posamezniki cerkev? Ob vsem skupaj se postavi še vprašanje o odrazu dejanskega stanja in v koliki meri lahko te posplošene ugotovitve veljajo za celotno populacijo občine Mislinja. Meniva, da sva dobili precej realno in pričakovano sliko.