Grafiti v bivalnem okolju

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti
Alenka Žerdoner
Saša Piano

Za raziskovalno nalogo o grafitih sem se že odločila v tretjem letniku poklicne gospodinjske šole, resno pa sem začela delati v četrtem letniku. Delo sem pričela tako, da sem se s prijatelji in znanci veliko pogovarjala o grafitih: kaj vedo o njih, kje se največ pojavljajo, ali poznajo pisce grafitov. Obiskala sem tudi druga slovenska mesta in v njih poiskala grafite. Na osnovi tega sem zbrala veliko informacij. Spoznala sem tudi pisca, ki je grafite ustvarjal v Ljubljani leta 1988. Z njim sem naredila kratek intervju. Na osnovi spoznanega in prebranega sem pripravila vprašanja in izvedla anketo v Velenju. Anketirane sem razdelila v tri skupine: dijaki in profesorji šolskega centra ter drugi, naključno izbrani ljudje v Velenju. Rezultat ankete je uspešen, saj sem izvedela kaj ljudje mislijo o grafitih, kako jih ocenjujejo, koliko ali kako jih opazujemo, kam jih uvrščajo. Za večino ljudi so grafiti napisi, ki se pojavljajo na stenah, ograjah, objektih in drugih primernih ali neprimernih mestih. Primerna mesta za grafite se jim zdijo puste sive betonske stene, nikakor pa ne sprejemajo grafitov na kulturnih objektih. Takšen primer je v Velenju Kulturni dom, kjer se grafiti nenehno pojavljajo le malokdaj pa imajo izvirno vsebino. Ljudje menijo, da tako izkazujejo svojo nekulturo. Moja ideja, da bi v mesto postavili zid, ki bi bil namenjen grafitom , se večini ne zdi rešitev tega problema. Zadovoljna sem z izsledki naloge, čeprav se nisem mogla bolj poglobiti v teorijo grafitov, ker bi za takšno delo potrebovala več znanja. Nalogo bi želele nadaljevati z rednim opazovanjem stene namenjene grafitom, ki bi jo poiskusno postavili nekje v Velenju.