Gospodarski kriminal med vplivnimi in uglednimi

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠC Slovenj Gradec
Natalija Rehar
Dora Najrajter

Gospodarski kriminal med vplivnimi in uglednimi je kriminal, kjer si vplivni ljudje lastijo družbeno lastnino na nezakonit način. Dosti teh kaznivih dejanj je prikritih, zato jih ne odkrijejo veliko. Zato rečemo, da je osnovna značilnost gospodarskega kriminala njena prikritost. Ljudje vedo, da se gospodarski kriminal pojavlja med vplivnimi in uglednimi tudi pri nas, vendar ne vedo toliko, da bi o tem seznanjali druge. Gospodarski kriminal, ki je po svoji naravi večinoma mednaroden, zadaja kazenski zakonodaji določene probleme, ki so v bistvu problemi krajevne pristojnosti. Ko postavimo storilce pred sodišče, se pojavijo problemi z zbiranjem dokazov - še posebej, če gre za vplivnega in uglednega storilca, politični pomisleki in prebrisanost storilcev, ki sesujejo celotno kazensko sodstvo. Namen te naloge je predstaviti, da se tudi v Sloveniji pojavlja gospodarski kriminal med vplivnimi in uglednimi. Direktorji in drugi vplivni imajo vstop do podatkov, so povezani s policijo in pa seveda z ljudmi, ki se ukvarjajo s tem, kakšna je zakonodaja. Z anketo in intervjujem želim predstaviti, koliko vedo o tem ljudje in pa tisti, ki želijo omiliti kriminal v gospodarstvu.