Osemdeset let naše gostilne - Repoluskovi med leti 1917 in 1997

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
Kristijan Kolenc, Janez Repolusk
Vida Lončarič

V nalogi proučujemo razvoj naše ( Repoluskove ) gostilne skozi zadnjih osemdeset let. Na izbiro teme je vplivala poklicna odločitev avtorjev in razlike v poročanju virov glede nastanka gostilne. S pomočjo opisne in primerjalne metode ter uporabo vezanih intervjujev in z analizo pisnih virov smo proučili pomen štirih generacij Repoluskov za ohranjanje svoje furmanske gostilne od leta 1917 do 1997. Analiza je morala zajeti širše okolje, kot je le gostilna. Zato smo v njej razčlenili tako spreminjanje samega izgleda gostilne, ponudbe, način vodenja, velikost posestva, velikost družine in njen notranji ustroj. V nalogo pa smo vključili tudi širše okvire kraja: spremembe v prostoru, pomembne dogodke, zanimivosti in ljudi, saj menimo, da lahko prav to vpliva na izboljšanje trženja gostinskih in turističnih storitev v tako tihem in mirnem kraju kot je Srednji Dolič oziroma Šentflorjan.