Ponovno odkriti izvir kisle vode v Logarski dolini

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, Gimnazija
Mojca Novak, Barbara Mavsar
Andrej Kuzman

Vir najinega raziskovalnega dela je bil članek v knjigi Valenta Vidra - Solčava, o nekoč dostopnem izviru kisle vode v Logarski dolini, ki pa ga je kasneje zasul plaz. Že v prejšnjem stoletju je ta voda zanimala nemškega znanstvenika, ki je svoje raziskave izdal v časopisu. Valent Vider je v svoji knjigi tudi poudaril, da bi urejeno zajetje te vode lahko bilo zelo koristno kraju. Ljudje, ki so hodili zajemati to vodo, so trdili, da je dobrega okusa in zdravilna. Tako se je nama porodila želja, da ponovno poiščeva ta izvir, dokaževa, da je resnično kisel oz. mineralen in s tem pripomoreva k nadaljnjemu delu, saj bi utegnil resnično koristiti kraju. Prvi cilj naloge sva opravili, ko sva našli članek nemškega znanstvenika v starem nemškem časopisu. Žal natančnega dostopa ni vseboval, zato sva se orientirali po pripovedovanjih okoliških kmetov. Sledove železove vode sva našli v grabnu med stičiščem dveh potokov. Do vidnejšega izvira ter boljšega zajetja sva prišli šele po manjšem odstranjevanju skal in kopanju. Za kemično primerjavo sva poleg vzorca te kisle vode vzeli še vzorce vode iz bližnjega potoka. S kemično analizo sva ugotovili, da se kisla voda razlikuje od vode iz bližnjega potoka, ter da je kisla oz. mineralna. Nalogo sva nekako uradno zaključili pri kemijskih primerjavah, vendar bi bilo nalogo smotrno še nadaljevati. V pomladanskih mesecih bova skušali še urediti dostop do izvira ter sam izvir za lažje zajetje. Voda najbrž vsebuje zdravilne snovi, ki ugodno pomagajo pri raznih boleznih, zato upava, da sva z najinim trudom pritegnili zanimanje krajanov, ki bodo lahko poskrbeli za ohranjanje izvira in dostopa, saj lahko voda za sam kraj pomeni turistično pridobitev.