Pnevmatski merilnik za merjenje dolžin

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, Srednja strojna šola
Marko Rutnik, David Krk
Kristina Pšeničnik, Uroš Lukič

Raziskovalna naloga je namenjena predvsem uporabi pnevmatskega merilnika pri pouku tehnologije in regulacije krmiljenja. Model naj bi služil za demonstracijsko delovanje pnevmatskih merilnikov in uporabi energije stisnjenega zraka pri meritvah. Pri pouku tehnologije bi s pomočjo merilnika opravljali tudi nekatere meritvene vaje. Kako je potekalo delo raziskovalne naloge je razvidno iz naslednjih točk. 1.) IZDELAVA DOKUMENTACIJE DEMONSTRACIJSKEGA MODELA MERILNIKA - sestavna risba, - delavniške risbe vseh elementov, - shema povezave posameznih elementov za prikaz funkcionalnega delovanja naprave Vsa dokumentacija bo izdelana s pomočjo ACAD programa. 2.) IZDELAVA MERILNIKA - struženje, - frezanje, - vrtanje, - brušenje posameznih elementov iz podatkov delavniških risb, - nanašanje zaščitnih premazov. 3.) UMERJANJE MERILNIKA Z MERILNIMI KLADICAMI - definicija max. in min. tlaka na merilniku, - ugotavljanje odvisnosti tlaka in zazorja (S) s pomočjo merilnih lističev in vrednotenje teh vrednosti ter grafična predstavitev. 4.) IZVEDBA MERITEV NA MODELIH - na predhodno umirjenem merilniku z znanim zazorjem še enkrat umirimo merilnik z etalonom, - na petih modelih izvedemo meritve, - meritve predstavljajo prikaz serijskega merjenja v proizvodnji. Takšne merilnike bi lahko uporabljali, če imamo večje serije enakih proizvodov. Ta model je izdelan izključno na osnovi naše ideje in smo ga izdelali s pomočjo skic v učbenikih. 5.) ANALIZA MERILNIH REZULTATOV - s pomočjo računalnika in QPRO programa izdelamo tabele in grafe naših meritev.