Javnomnenjska raziskava volilnega telesa v MO Velenje in primerjava z lokalnimi volitvami leta 94

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


CSŠ Velenje, Srednja elektrotehniška in računalniška šola
Dejan Valenčak, Nataša Berlinger
Peter Kovač

Namen naloge je raziskati odvisnost in razpoloženje volilnega telesa na dan (X) na področju MO Velenje in dobljene rezultate primerjalno analizirati z rezultatom lokalnih volitev leta 94. Obenem bova primerjala rezultate z javnomnenjskimi rezultati dnevnih časopisov. Potek raziskovalne naloge: 1. Analiza lokalnih volitev leta 94 ( VIR: POROČILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE) 2. Izdelava anketnega vprašalnika 3. Telefonska anketa občank in občanov MO Velenje (VZOREC: 700 ANKETIRANIH) 4. Primerjava rezultatov točke 1 in 2 5. Primerjava rezultatov s časovno najbližjimi javnomnenjskimi raziskavami dnevnih časopisov (DNEVNIK, DELO IN REPUBLIKA) 6. Obdelava rezultatov z računalniškim programom SPSS.