Ful čilsko

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Polona Bezlaj, Eva Srebernjak
Alenka Gortan

V letošnjem letu sva se odločili za raziskovalno nalogo »Ful čilsko«, ker naju zanima, kako se najstniki sporazumevajo v neformalnih situacijah ( SMS-i, elektronska pošta, spletne klepetalnice, pogovor,…) . Opažava vidno kršenje slovenske jezikovne norme, pri čemer angleške besede dobijo slovensko obrazilo, spet drugič pa slovenske besede poangležimo. V nalogi naju zanima še to, v kakšni meri kršenje slovenske jezikovne norme pripomore k socialnemu statusu dijaka.