Izdelava linearnega motorja

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola
Jernej Miloš Krmelj
Zvone Cencen, Peter Vrčkovnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Z raziskovalno nalogo smo želeli ugotoviti, ali je možno usposobiti ročno izdelan linearni motor. Linearni motor si lahko predstavljamo tako, kot da navaden rotacijski motor prerežemo na enem koncu in ga razložimo po dolžini. Tak motor se ne vrti več, ampak se giblje vodoravno – linearno. Za izdelavo linearnega motorja sem potreboval progo, v kateri so magneti, rotor in ustrezno krmilno vezje. Proga je narejena iz plastike, v kateri je enakomerno porazdeljenih pet močnih magnetov v obliki črke U. V rotorju se nahajata dve tuljavi prav tako v obliki črke U. Postavljeni sta tako, da dobimo fazno spremembo 90 °C, kar je za premikanje rotorja ključno. Sila med magneti in tuljavami požene rotor vzdolž po progi. Sama krmilna elektronika je sestavljena iz dveh močnostnih krmilnikov, senzorja položaja in procesorja. Procesor regulira krmilnike, ti pa krmilijo tuljave. Sam krmilnik potrebuje tudi ustrezen program, ki sem ga napisal v računalniškem programu Bascom Avr in ga s pomočjo programatorja prenesel na mikroprocesor. Linearni motor se da krmiliti na tri načine. Prvi je krmiljenje na celoten korak, naenkrat je prižgana samo ena tuljava. Drugi način omogoča dvakrat bolj natančno pozicioniranje rotorja, naenkrat sta lahko prižgani po dve tuljavi. Tretji, najbolj natančen način pozicioniranja, je uporaba mikro koraka, na prvo tuljavo damo sinusni signal, na drugo pa kosinusnega. Linearni motor mi je uspelo izdelati in ga usposobiti za delovanje.