Sončne celice na stanovanjski hiši - da ali ne?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola
Luka Avberšek, Janez Ugovšek
Ivan Škoflek, Jure Boček, Simon Konečnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Že dolgo je znano, da je največji vir energije, kar jih človek trenutno pozna, sonce in da je ta energija do danes še zelo malo izkoriščena. Sončno energijo lahko s pomočjo sončnih celic uporabljamo tudi za pridobivanje elektrike. To je tudi izhodišče za najino raziskovalno nalogo. V njej želiva z maketo manjše stanovanjske hiše nazorno predstaviti in simulirati možnosti pridobivanja električne energije s pomočjo sončnih celic. Ugotoviti želiva količino na ta način pridobljene električne energije, ki bi nadomestila energijo iz javnega električnega omrežja, in tudi ekonomsko upravičenost takšne investicije. Z maketo bova skušala raziskati in prikazati, kako uporabni so solarni sistemi in kako lahko v takšen sistem vgradimo lastne krmilne in vizualizacijske sisteme za optimizacijo porabe električne energije in vzdrževanje sistema. Zaradi obsega zastavljenih ciljev sva nalogo izdelovala dve šolski leti. V prejšnjem letu smo ob pomoči mentorjev spoznavali osnove fotovoltaike, priskrbeli vsa sredstva za izgradnjo makete ter se posvetili programiranju krmilno-relejnega modula, ki je »srce« makete. V letošnjem letu pa je sledila še izdelava makete, ocene učinkov in raziskave, ki so nas pripeljale do sklepnih ugotovitev. Na osnovi zaključkov te raziskovalne naloge sva mnenja, da bi bilo z opravljanjem še obsežnejših meritev in raziskav smotrno najine že zastavljene in obdelane hipoteze še enkrat preveriti in jih potrditi ali celo ovreči.