Kakšna voda je v mojem kozarcu in ekonomski vidik vode

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti
Mirnes Muratović, Nermin Omerović, Mihael Stanković
Antonija Jakop, Ines Pirmanšek
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Vprašanje kvalitetne oskrbe s pitno vodo in zaščita vodnih virov je iz dneva v dan bolj pereče. Glavni cilj naše raziskovalne naloge je bil mladim predstaviti, da je pitna voda vedno bolj ogrožena. V raziskavi smo prišli do ugotovitev, da dijaki na Šolskem centru Velenje vodo še vedno premalo pijejo in preveč posegajo po brezalkoholnih pijačah. Dijaki menijo, da bi pitje vode vzpodbudili z uvedbo coolerjev v šoli. Dijaki ne zaupajo kvaliteti vode iz pipe in so mnenja, da bi doma potrebovali filter za vodo. Z analizo pa smo ugotovili, da je voda iz pipe v Šaleški dolini še primerna za pitje. V naši raziskovalni nalogi smo se dotaknili tudi področja ekonomije, saj je voda eksistenčna dobrina. Po filtrirani pitni vodi bodo verjetno posegali tisti bolj ozaveščeni. Nakup pipe, ki vsebuje filter za vodo, se začne obrestovati že po dobrem letu.