Aplikacija za vizualizacijo sistema semart na gsm terminalih

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola
Mitja Balažic
Jure Lodrant

Dandanes je uporaba mobilnih telefonov v velikem porastu, sodobni telefoni pa podpirajo tudi poganjanje lastnih aplikacij. Namen raziskave je izdelava dinamične in interaktivne aplikacije v programskem jeziku Java (J2ME – Java 2 Micro Edition), ki bo na zaslonu terminala GSM grafično(graf) oziroma tekstovno(tabela), prikazovala datumsko določljive rezultate meritev ekološko-informacijskega sistema SEMART. Aplikacija mora ustrezati konfiguraciji Connected, Limited Device Configuration (CLDC) 1.0 ter profilu Mobile Information Device Profile (MIDP) 1.0. Pokaže se, da je takšno aplikacijo možno realizirati z nizkimi razvojnimi stroški ter zagotavljati zanesljivo delovanje v zahtevanem obsegu.