USB strežnik (USB server)

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola
Leon Lainšček
Simon Muha

Danes so USB naprave že zelo dobro razširjene in poznane po celem svetu. Spremljajo nas praktično vsak dan in lahko rečemo, da informacijsko življenje brez njih ne bi bilo več mogoče. Ta velika družina USB naprav ima eno in poglavitno slabost: praktično so skoraj vse naprave dosegljive samo lokalno na enem računalniku. V nalogi smo si zastavili cilj raziskati delovanje USB naprav ter možnosti oddaljenega dostopanja do USB naprav. Nadaljnji cilj naloge je bil analiza strežnikov ter možnosti izdelave programske opreme, ki bi znala osebni računalnik spremeniti v USB strežnik. Glavni cilj naloge je bil izdelati prototip (aplikacijo), kateri omogoča dostop do oddaljenih USB naprav in ga analizirati. V nalogi smo najprej podali osnovna znanja s področja USB naprav, ki so bila pridobljena s študijem literature in drugih virov in so bila potrebna za naše delo. Predstavljen je prototip (aplikacija), katerega smo večkrat preizkušali v različnih okoljih ter pod različnimi pogoji uporabe. Po vsakem testiranju smo izvedli SWOT analizo. Enako analizo smo izvedli tudi za izdelani prototip. Rezultati preizkusov so presegli pričakovanja. Hitrost prenosa podatkov je ostala praktično nespremenjena in faktor napake se ni bistveno povečal kot pri lokalnem dostopu do USB naprav. Pri preizkušanju aplikacije z realnimi uporabniki smo prišli do presenetljive ugotovitve, da večina uporabnikov sploh ne ve, da opravljajo delo z oddaljeno USB napravo. Končni sklep raziskovalne naloge je, da je oddaljeni dostop do USB naprav mogoč in nam omogoča enako uporabo USB naprav kot lokalni. Končna analiza je odprla tudi določena vprašanja in področja nadaljnjega raziskovanja. Naše mnenje je, da bodo nadaljnja raziskovanja teh še odprtih področij bistveno vplivala na nadaljnji razvoj USB naprav na vseh področjih, saj kriteriji za izdelavo USB naprave ne bodo več samo kompaktnost, hitrost ter opravilnost ampak tudi dostopnost.