Zadovoljstvo prebivalcev mesta Velenje z delom policije na področju zatiranja problematike prepovedi drog

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Vesna Borovnik, Nina Fece
Gorazd Resnik

V raziskovalni nalogi so v prvem delu predstavljene droge. Najprej opredelitev pojma "droge", temu sledi klasifikacija prepovedanih drog in opis posameznih skupin glede na posledice, ki jih imajo na posameznika. Zlorabe prepovedanih drog so normativno opredeljene v Kazenskem zakoniku in Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Vsak zakonik je na kratko obrazložen in opredeljena je zloraba prepovedanih drog kot prekršek ali kot kaznivo dejanje. V nadaljevanju je predstavljeno delo slovenske policije na področju omejevanja zlorabe prepovedanih drog. V empiričnem delu raziskovalne naloge je predstavljena raziskava o zadovoljstvu prebivalcev mesta Velenje z delom policije na področju prepovedanih drog. Vanjo so bili vključeni prebivalci vseh krajevnih skupnosti in mestnih četrti mestne občine Velenje. V raziskavo je bilo vključenih 67 prebivalcev mestne občine Velenje, ki so odgovarjali na tri sklope vprašanj: · pogostost zadrževanja določenih oseb na določenem območju ( tu so posebej opredeljeni preprodajalci – "dilerji" in uživalci – narkomani) · pogostost zadrževanja policije na določenem mestu (prisotnost policije) · učinkovitost policije na področju zatiranja problematike prepovedanih drog (zadovoljstvo prebivalcev in ocena uspešnosti) Ugotovljeno je bilo, da na nekaterih območjih, v krajevnih skupnostih, precej pogosto opažajo preprodajalce in uživalce prepovedanih drog, drugod pa redkeje. Prebivalci policijo precej redko opažajo na območjih, kjer živijo, in so v manjši meri zadovoljni z delom policije na področju zatiranja prepovedanih drog. Tudi uspešnost policije na tem področju je bila ocenjena kot manj uspešna.